Електронен електромер трифазен SPM 93Електронен електромер трифазен SPM 93

Характеристики:

 • Захранващо напрежение(L-N) -3х 110,220,240 VAC
 • Номинален ток - директно 5A(63A) или индиректно с Т.Т.-5(6)A
 • Измерва и показва - напрежение, ток, честота, косинус фи, активна мощност, активна енергия, реактивна енергия,
 • Показания за реактивна и пълна мощност - прочетени чрез RS 485
 • Мултитарифен
 • LCD дисплей- 7+1 цифра (9999999,9)
 • Запис на данните за енергията за последните 31 дни,12 месеца и за 10 год.
 • LCD дисплея индицира грешна фазова поредност
 • Импулсни изходи - за активна и реактивна енергия
 • Комуникация - RS 485,протокол MODBUS 
 • Монтаж на DIN шина
 • Гаранционен срок - 1 год.

Приложение:

За контролно измерване на електрическата енергия, в SCADA системи за енергиен мониторинг, в системите на сградната автоматизация

162 лв.

Image