Електронен електромер трифазен ADM 100TCЕлектронен електромер трифазен АDM 100TC

Характеристики:

 • Захранващо напрежение(L-N) -3х 127 или 3х 230VAC
 • Номинален ток - директно 10A(60A) или индиректно с Т.Т.-5(6)A
 • Стартов ток - 0,4%Ib
 • Измерва и показва - активна мощност, активна енергия, реактивна енергия
 • LCD дисплей- 6+1 цифра (999999,9)
 • LCD дисплея индицира грешна фазова поредност
 • Импулсен изход 
 • Монтаж на DIN шина
 • Ширина 10 модула
 • Страна на произход - Китай
 • Гаранционен срок - 1 год.

100 лв.

Image