Активен филтър за хармоници TQF-35AАктивен филтър за подтискане на хармоници  TQF-35A

Характеристики:

 • Напрежение  400V/ 50Hz; 
 • Ток 35 А;
 • LCD -дисплей;
 • Вграден софтуер за мониторинг и анализ
 • Изобразява на дисплея стойностите на тока и напрежението,активната и реактивна мощност
 • Анализ на хармониците в реално време
 • Табично и графично представяне на дисплея
 • Автоматична настройка на импеданса и избягване на резонанс;  
 • Филтриране до 50 ти хармоник;
 • Динамична компенсация на реактивната мощност;
 • Настройка на целеви фактор на мощността - индуктивен или капацитивен по желание на клиента
 • Възможност за балансиране на ел.натоварването на фазите
 • Работни режими по избор  - "филтър приоритетно"; "компенсация приоритетно" и "само филтър "
 • Ефективност на филтриране на хармониците - до 97%
 • Ниски загуби - под 3%
 • Комуникационен интерфейс - RS 485, TCP/IP
 • Комуникационен протокол - MODBUS RTU, Ethernet
 • Степен на защита ІР 20
 • Гаранция – 1 год.

Приложение – За неутрализиране вредното влияние на хармониците в електрическите мрежи за ниско напрежение.Съпътстващ ефект на икономия на ел.енергия и намаляване на загубите.

7908 лв.

Image