Регулатор на реактивна мощност FCR12 • Регулатор на реактивна мощност FCR 12

  Характеристики:

  • Захранващо и измервателно напрежение - 230VAC   400VAC
  • Обхват на измервания ток -  от  10 mA …6A
  • Мониторинг на следните величини - U,I,P,Q,S,cosø,THDU,THDI, хармоници до 19-ти,температура;
  • Измервания в четирите квадранта
  • Обхват на регулиране на cosø - от 0,8 инд. …до 0,8 кап. 
  • Хармонични изкривявания - THDU и THDI в %
  • Автоматично/ръчно определяне на свързаните кондензаторни степени
  • Свободно съотношение на кондензаторните степени
  • Брой изходи - 12 бр.релейни изхода, 250 V/5A
  • Двуцветна LED индикация на степените
  • Кръгово управление, вътрешен температурен сензор
  • Управление на вентилатора на шкафа с кондензаторите
  • Управление на декомпенсационни реактори
  • Възможност за задаване на постоянно включени кондензаторни степени
  • Вход за втора тарифа за cosø
  • Възможност за каскадно свързване на 2 бр.регулатора (за увеличаване броя на управляваните степени)
  • Опции - RS485 (Modbus RTU) при заявка
  • Малки размери за монтаж на панел - 144х144 mm
  • Тегло - 1 кг.
  • Гаранция - 1год.

  Приложение - в кондензаторни уредби за компенсиране на реактивната мощност на мрежи НН и СрН, предназначени за работа с кондензаторни контактори.

416 лв.

Image