Тиристорен модул за трифазни кондензатори CTU02-400-50 - 50 kVAr • Тиристорен управляващ модул  за трифазни кондензатори CTU02-400-50 - 50 kVAr

  Характеристики:

  • Мрежово напрежение - 400 VAC;50/60 Hz
  • Външно захранващо напрежение - 230VAV/50 Hz; 2VA
  • Управляващо напрежение - 24 VDC или 230 VAC/50Hz
  • Управлявана кондензаторна мощност - 50 kVAr/400 V
  • Превключване - поотделно за всяка фаза
  • Скорост на превключване - до 25 бр/сек.
  • Температурна защита - вградена, + 85ºС
  • Индикация за статус и захранване - светодиодна
  • Охлаждане - принудително,с вентилатор
  • Степен на защита - IP00
  • Страна производител - Чешка републка

  Приложение - за управление на трифазни силови кондензатори в системи за динамична и хибридна компенсация

810 лв.

Image