Тиристорен модул за трифазни кондензатори CTU02-400-30 - 30 kVArТиристорен управляващ модул за трифазни кондензатори CTU02-400-30 - 30 kVAr

Характеристики:

 • Мрежово напрежение - 400 VAC;50/60 Hz
 • Външно захранващо напрежение - 230VAV/50 Hz; 2VA
 • Управляващо напрежение - 24 VDC или 230 VAC/50Hz
 • Управлявана кондензаторна мощност - 30 kVAr/400 V
 • Превключване - поотделно за всяка фаза
 • Скорост на превключване - до 25 бр/сек.
 • Температурна защита - вградена, + 85ºС
 • Индикация за статус и захранване - светодиодна
 • Охлаждане - принудително,с вентилатор
 • Степен на защита - IP00
 • Страна производител - Чешка република

Приложение - за управление на трифазни силови кондензатори в системи за динамична и хибридна компенсация

765 лв.

Image