Мрежови анализатор PLA44 с WEB сървър и EthernetМрежови анализатор PLA44 - универсален прибор за енергиен мониторинг с вграден WEB сървър,Ethernet  и TFT дисплей

Технически параметри:

 • Захранващо напрежение -   230 VAC 
 • Измервателно напрежение - 3х380V; 40…70 Hz
 • Входен ток - 0,01… 5,3 А,
 • Програмируем коефициент на трансформация - за токови и напреженови трансформатори
 • Измервани величини -

             - напрежения - линейни и фазови

             - токове - фазни и ток в неутралата

             - мощности - активна реактивна и пълна

             - фактор на мощността -по фази и сумарен

             - мрежова честота

             - активна и реактивна енергия - в 4 квадранта

             - запис на очаквани и макс. стойности за ток,активна реактивна и пълна мощности

             - хармоници до 65-ти в %, THD  от 0 до 999% 

 • Голям TFT дисплей с подсветка
 • Защита с парола
 • Подвижни терминални клеми
 • Енергийни броячи - 6 бр.
 • Вътрешен календар и часовник
 • Действителни RMS стойности
 • Преходни процеси и събития
 • Осцилоскоп
 • Висока точност  - 0,1% за U и I
 • Вграден WEB сървър,
 • Памет - 1 GB flash 
 • Наблюдение на измерваните величини в реално време
 • Вграден Modbus TCP/IP конвертор
 • Комуникация - RS485/LAN/ USB, MODBUS TCP/IP/Getaway, Ethernet,HTTP,FTP,SMTP
 • Консумация -  < 8 VA
 • Размери : 144 x 144 x 75 mm
 • Степен на защита - IP54 -лицев панел IP20 - прибор
 • Тегло - 1,35 кг.
 •  

 Приложение: В системи  НН/ СрН за енергиен мониторинг в SCADA системи

 

2160 лв.

Image