Мрежови анализатор PLA33DLCМрежови анализатор PLA 33 DLC - универсален прибор за енергиен мониторинг

 

Технически параметри:

 • Захранващо напрежение -   230 VAC 
 • Измервателно напрежение - 3х380V; 40…70 Hz
 • Входен ток - 0,01… 5,3 А,
 • Програмируем коефициент на трансформация - за токови и напреженови трансформатори
 • Измервани величини -

             - напрежения - линейни и фазови

             - токове - фазни,линейни и ток в неутралата

             - мощности - активна реактивна и пълна

             - фактор на мощността -по фази и сумарен

             - мрежова честота

             - активна и реактивна енергия - в 4 квадранта

             - запис на очаквани и макс. стойности за ток,активна реактивна и пълна мощности

             - хармоници до 19-ти в %, THD  от 0 до 999% 

 • LCD дисплей с подсветка
 • Защита с парола
 • Енергийни броячи - 6 бр.
 • Вътрешен календар и часовник
 • Действителни RMS стойности
 • Висока точност  - 0,5% за U и I;   1 за мощност в kW
 • Комуникация - RS485/ MODBUS RTU
 • Консумация -  1,5VA
 • Монтаж - на DIN шина
 • Степен на защита - IP54 -лицев панел IP20 - прибор
 • Тегло - 0,6 кг.
 •  

 Приложение: В системи  НН/ СрН за енергиен мониторинг в SCADA системи,

в системи за сградна автоматизация

360 лв.

Image