Уред за икономия на електроенергия UC-100 kVA трифазенУред за икономия на електроенергия UR-100 kVA - трифазен

Характеристики:

 • Мощност  -  100 кVА; 80 kW
 • Мрежово напрежение 100-600VАС/50 Hz;
 • Първата в света с-ма за оптимизиране на тока
 • Гарантирани 5% минимални (достигнати в практиката над 20%)
 • Метален корпус;
 • СЕ сертификат
 • Бърз и лесен монтаж
 • Присъединителни проводници  и крепежни елементи комплект;
 • Произход - Република Южна Корея
 • Възвръщане на инвестицията -  от 15 до 24 месеца
 • Дълготрайност - над 10 год.
 • Гаранция -3 (три) години

Приложение - Икономия на ел.енергия при активни и смесени по характер електрически мощности в промишлеността 

9378 лв.

Image