Уред за икономия на електроенергия UR-10 kVAУред за икономия на ел.енергия - UR-10 kVA

Характеристики:

 • Мощност  -  10 кVА; 8 kW
 • Мрежово напрежение 100-600VАС/50 Hz;
 • Първата в света с-ма за оптимизиране на тока
 • Гарантирани 5% минимални (достигнати в практиката до 20%)
 • Метален корпус;
 • Монофазни и трифазни модели;
 • СЕ сертификат
 • Бърз и лесен монтаж
 • Присъединителни проводници  и крепежни елементи комплект;
 • Произход - Република Южна Корея
 • Възвръщане на инвестицията -  от 15 до 24 месеца
 • Дълготрайност - над 10 год.
 • Гаранция -3 (три) години

Приложение - Икономия на ел.енергия при активни и смесени по характер електрически мощности в бита и промишлеността 

 

1000 лв.

Image