Токов трансформатор FP-35 - 300/5AТокови трансформатори FP-35 - 300/5A,  тип "split - core" (разделящи се)

Характеристики:

  • Първичен ток - 300 А
  • Вторичен ток 5А;  
  • Клас на точност - 0,5; 1,0   
  • Отвор с диаметър  ф 35 mm;
  • Изходящи проводници - 2,5 мм2, дължина - 1,05 м;
  • Гаранционен срок - 1 год.

Приложение: Измерване на променлив ток в разпределителни уредби НН ; цехово измерване на електрическата енергия; в SCADA системи за мониторинг и сградна автоматизация.  Бърз и лесен монтаж без прекъсване на веригата.Монтаж на кабелни линии. 

58 лв.

Image