Токов трансформатор FP-35 - 200/5AТокови трансформатори FP-35 - 200/5A тип "split - core"   (разделящи се)

Характеристики:

  • Първичен ток - 200 А
  • Вторичен ток 5А;  
  • Клас на точност - 1,0   
  • Отвор с диаметър  ф 35 mm;
  • Изходящи проводници - 2,5 мм2, дължина - 1,05 м;
  • Гаранционен срок - 1 год.
  • Приложение: Измерване на променлив ток в разпределителни уредби НН ; цехово измерване на електрическата енергия; в SCADA системи за мониторинг и сградна автоматизация.  Бърз и лесен монтаж без прекъсване на веригата.Монтаж на кабелни линии. 

 

52 лв.

Image