За нас

" ИКО - ЕЛ - Константин Стоянов " ЕТ

Фирмата е създадена през 1994 г. в Стара Загора. Основни направления в дейността й са:

1.Внос и търговия с електроапаратура за ниско напрежение(НН) и средно напрежение(СрН)  

2.Компенсиране на реактивната мощност - внос на апаратура. 

3.Фотоволтаична техника - внос и доставка

4. Измервателна техника - внос на тестови прибори за енергиен анализ, мрежови анализатори, електронни електромери, токови трансформатори разглобяеми до 5000/5А

5.Консултантски услуги в сферата на енергийнта ефективност, икономията на електроенергия и повишаване на нейното качество.

6.Измервания на място при клиента на качеството на електроенергията със специализирана апаратура и софтуер:

През годините до днес фирмата извършва следните електромонтажни работи:

Имаме голям брой реализирани проекти в много фирми и предприятия от различни индустрии - машиностроене, добивна промишленост, хранително-вкусова, лека промишленост, строителство и др. 

 Консултираме нашите клиенти при избора на електроапаратура и приемане на оптималните решения за постигане на икономия на електроенергия и повишаване на енергийната ефективност.